Stikstof

Wij hebben een nieuwe leverancier gevonden voor vloeibare stikstof.

Daardoor kunnen we vanaf 12 april weer wrattenbehandelingen doen met stikstof.

Posted in Informatie | Comments Off

Kwetsbare ouderen

Ouderenzorg door de praktijkverpleegkundige

 

De meeste ouderen willen het liefst zo lang mogelijk thuis wonen. De maatschappelijke ontwikkelingen vragen dat ook van onze oudere medemens.
Steeds vaker sluiten de verzorgingstehuizen hun deuren. Als huisartsenpraktijk haken wij hier op in. Wij willen samen met u kijken of wij iets voor u kunnen doen.
Praktisch houdt dit in dat alle 75 plussers in onze praktijk een vragenformulier toegestuurd krijgen. Naar aanleiding van de uitkomst van deze brief wordt er door uw huisarts naar uw persoonlijke situatie gekeken. De huisarts geeft dan wel of niet het advies om samen met u te kijken naar uw situatie. Wanneer dit zo is wordt u bezocht door praktijkverpleegkundige Judith Steen. U krijgt hierover dan een brief met datum en tijdstip.
Zij zal dan een intakegesprek met u voeren. Het gaat vooral om het in beeld krijgen van hoe de zorg bij u geregeld is. In overleg met u worden er dan afspraken gemaakt voor het volgende contactmoment. Meestal komt Judith Steen één keer in de vier maand bij u langs. Dit om een vinger aan de pols te houden en het contact zo laagdrempelig te houden. Met als doel u zo lang mogelijk op een verantwoorde en aangename manier thuis te laten wonen.

Posted in Informatie | Comments Off

Stop roken

Onze praktijkverpleegkundige Judith Steen is geregisteerd in het kwaliteitsregister Stoppen met Roken.

Dit betekent dat u bij ons terecht kunt als u wilt stoppen met roken. De behandeling bestaat uit gesprekken en eventueel medicijnen. U krijgt de behandeling vergoed van uw zorgverzekeraar.

Posted in Informatie | Comments Off

Aanmelden EPD

Het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) kan  alleen nog gebruikt worden als u daar toestemming voor geeft. Met dit systeem kunnen artsen tijdens avond- nacht- en weekenddiensten uw dossier raadplegen. Ook zullen ziekenhuisapotheken uw gegevens kunnen gebruiken om te zien of u bijvoorbeeld een medicijnenallergie heeft. Wij adviseren u om toestemming te geven. Wij vinden het echter belangrijk dat u zelf een keuze maakt en wij hebben er begrip voor als u ervoor kiest om niet mee te doen.

U kunt aan de assistente of huisarts doorgeven dat u toestemming geeft.

 

 

Posted in Informatie | Comments Off

Reanimatiecursus

Op 15 november hebben we een reanimatiecursus gehouden met het team.

Al onze medewerkers zijn bekwaam in het verlenen van eerste hulp bij een hartstilstand. Deze vaardigheid moet geregeld worden geoefend. Deze training werd verzorgd door L.E.F..

 

 

Posted in Informatie | Comments Off

Wachtlijsten

Regelmatig komt het voor dat u voor een afspraak in het ziekenhuis moet wachten.
De laatste tijd zien wij de wachtlijsten weer langer worden.
Dit probleem is in de eerste helft van 2016 fors toegenomen.

Wij kunnen de wachtlijst niet beïnvloeden. In veel gevallen doet de zorgverzekeraar aan wachtlijstbemiddeling.

Posted in Informatie | Comments Off

Thyrax

Het geneesmiddel Thyrax is voorlopig niet goed leverbaar.
Wij vinden vinden dit een vervelende situatie. Wij zullen er
echter voor zorgen dat u op een veilige manier kunt overstappen op een vervangend
medicijn. Dit gaat als volgt:
Wanneer uw voorraad Thyrax op is, kunt u op de gebruikelijke manier een herhaalrecept
aanvragen. Uw huisarts en apotheek zullen zorgen dat u een vervangend geneesmiddel
krijgt.
Bij verreweg de meeste mensen zal dit vervangende middel net zo goed werken als Thyrax.
Om te controleren of het nieuwe middel inderdaad goed werkt, is een bloedcontrole nodig na
6 weken. Een formulier voor deze test kunt u ophalen bij onze assistente. Vergeet u niet om na 2 werkdagen te bellen over de uitslag (tussen 14:00 en 14:30 uur).

Meer informatie kunt u vinden in de vorm van vragen en antwoorden.

 

Posted in Informatie | Comments Off

Bewegen

Voor uw gezondheid is het belangrijk om te bewegen. Het beste is het als u iedere dag minstens dertig minuten beweegt.

Wanneer u wilt gaan sporten, dan kunt u hier goed advies voor krijgen op de volgende website: www.voorkomblessures.nl

Op www.sportzorg.nl vindt u informatie over preventie en herstel van blessures.

By SVG version by Bouwe Brouwer (Verkeersborden en Verkeersregels in Nederland) [Public domain], via Wikimedia Commons
 

 

 

Posted in Informatie | Comments Off

Herhaalrecepten via de apotheek

De herhaalrecepten worden anders verwerkt dan u gewend was. U kunt de recepten aanvragen bij uw apotheek. Hiervoor dient u zich éénmalig persoonlijk te legitimeren bij uw apotheek. Alle herhaalrecepten worden nog steeds door uw huisarts gecontroleerd voordat de apotheek de medicatie afgeeft.

Eventueel kunt u de medicijn etiketten inleveren bij uw apotheek. Vanaf 1 september zullen wij geen aanvragen voor herhaalrecepten meer verwerken.

Klik op uw apotheek

Herhaalrecepten apotheek Oosterpark

Herhaalrecepten apotheek Westerterp

Posted in Informatie | Tagged | Comments Off

Test uw risico

Test uw risico op diabetes, nierschade en hart- en vaatziekten.

http://www.testuwrisico.nl/

Met een korte vragenlijst krijgt u inzicht in uw risico.

Posted in Informatie | Tagged | Comments Off